PIXALOCA respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u op deze site deelt.
U kunt deze site in principe bezoeken zonder u te identificeren. Wanneer dit toch het geval is, zal PIXALOCA uw gegevens verwerken in overeenstemming met de onderstaande informatie.

 

De informatie die we verzamelen

Wanneer u zich niet identificeert, verzamelt PIXALOCA gegevens met betrekking tot uw surfgedrag, zoals uw IP-adres of het tijdstip van toegang tot de pagina.

Op sommige pagina's kunt u zich ook registreren en informatie zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, geografisch adres en foto's achterlaten.

 

Hoe gebruiken we het?

PIXALOCA zal de navigatiegegevens alleen gebruiken voor interne statistische en siteverbeteringsdoeleinden.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

PIXALOCA gebruikt de door u verstrekte gegevens voor verschillende doeleinden: om te reageren op uw verzoeken, om uw navigatie op onze site te personaliseren, om u op de hoogte te houden van de laatste informatie, updates, speciale aanbiedingen en om uw behoeften beter te begrijpen en onze diensten te verbeteren. De gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens aan elke autoriteit of derde partij bekendmaken door middel van een gerechtelijk bevel, in gevallen waarin de wet voorziet, of op grond van een bindend besluit waarbij wij worden gelast om bepaalde persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, openbaar te maken.

 

Schadeloosstellingen, beperking van garantie en aansprakelijkheid

Onze site kan linken naar sites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze sites.

 

Recht van toegang, rectificatie en verzet

U kunt zich verzetten tegen de verzending van direct marketing door PIXALOCA door een e-mail te sturen naar PIXALOCA op het volgende adres: info@pixaloca.be.

U hebt ook de mogelijkheid om uw recht op toegang en correctie uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: info@pixaloca.be.